Dotacje

Dotacje na innowacje

Dziś trudniej pozyskać wsparcie na uruchomienie sklepu internetowego czy restauracji niż na rozwój zaawansowanego technologicznie produktu. Na innowacyjne projekty pieniądze są dostępne w programach ramowych Unii Europejskiej oraz w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

Od pomysłu do wdrożenia

Innowacyjne rozwiązania mogą wdrażać zarówno małe, początkujące firmy, jak i duże korporacje. Przedsiębiorstwa różnią się doświadczeniem, potencjałem kadrowym czy zapleczem do opracowywania i wdrażania nowatorskich rozwiązań. Warto więc sprawdzić możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania. Działania muszą jednak wynikać ze strategii biznesowej, czyli odpowiadać na rzeczywiste potrzeby. Dobrze również, gdy są poparte analizą rynku. Tylko wtedy staranie się o dofinansowanie ma sens.

Fundusze na innowacje dostępne są na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym. Środki wspierają cały proces powstawania innowacji, od etapu opracowania rozwiązania po wdrożenie. Pomagają w nawiązaniu współpracy z sektorem naukowym, a także w tworzeniu i rozwoju niezbędnego zaplecza badawczego, np. laboratoriów i centrów badawczo-rozwojowych.

Miliardy euro

15 mld euro – to kwota, jaką mamy do wykorzystania do 2023 r. na szeroko pojęte badania, innowacyjność i konkurencyjność. Pieniądze te są dostępne zarówno w krajowych programach operacyjnych (przede wszystkim PO Inteligentny Rozwój i PO Polska Wschodnia), jak i programach regionalnych (RPO) na lata 2014-2020. Należy również brać pod uwagę programy wdrażane na poziomie Unii Europejskiej, np. Horyzont 2020. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi 80 mld euro. O te pieniądze rywalizujemy w  konkursach z bardzo doświadczonymi podmiotami z krajów Europy Zachodniej.

Fundusze dystrybuowane są przez wiele instytucji, np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE (KPK PB), Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE. Za wspieranie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada natomiast Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Inteligentne specjalizacje

Bogaty wybór form dofinansowania znajdą przedsiębiorcy, którzy przygotowują nowe produkty do wprowadzenia na rynek lub chcą wdrażać u siebie innowacje procesowe czy organizacyjne. Nie wspiera się już wszystkiego w równym stopniu – pewne dziedziny są preferowane. Na poziomie kraju i 16 regionów wyznaczono tzw. inteligentne specjalizacje, czyli dziedziny gospodarki, z którymi wiąże się największe nadzieje na przyspieszenie rozwoju. Obszary te są ściślej powiązane z nauką i mają odpowiednie zaplecze badawczo-rozwojowe. Koncentracja środków europejskich na tych dziedzinach sprawia, że planowane przedsięwzięcia mieszczące się w inteligentnych specjalizacjach zyskują większą szansę na otrzymanie dofinansowania (są wyżej punktowane w konkursach).

Debata

O tym, jakie są możliwości zwiększania innowacyjności firm, porozmawiamy podczas debaty „Finansowanie innowacji” już 26 października w godzinach 12.00-13.00. Wezmą w niej udział: Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK Programów Badawczych UE, Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, Marek Palka, koordynator ds. transportu i inżynierii mechanicznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Bartosz Sokoliński, dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., oraz Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dobre praktyki

Na podstawie prezentacji założyciela i właściciela firmy Kratki.pl Marka Bala: „Dotacje to koszt czy zysk?”, uczestnicy wydarzenia poznają przykład włączenia dofinansowania z programów operacyjnych w realizację strategii biznesowej producenta kominków i akcesoriów kominkowych.

Jerzy Gontarz

 

mapa_stoisk_finansowanie_inwestycji

 

Chcesz być uczestnikiem 8. Forum Rozwoju Mazowsza? Wejdź na stronę www.forumrozwojumazowsza.eu i zarejestruj się. Wstęp jest bezpłatny. Jeżeli nie możesz z nami być, dajemy Ci możliwość obejrzenia debaty on-line – wejdź na stronę www.forumrozwojumazowsza.eu i kliknij w „Studio A”.