Nabory wniosków

Konkursy w regionalnym programie

Planujesz rozwój swojej firmy? Chcesz zakupić specjalistyczny sprzęt do leczenia pacjentów? Zależy Ci na poprawie jakości transportu publicznego? A może przymierzasz się do wdrożenia e-usług dla mieszkańców? Sprawdź, jakie są możliwości pozyskania unijnego dofinansowania z RPO WM w październiku.

W kierunku innowacyjności biznesu

Fundusze unijne wspierają zwiększanie innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Już teraz mikro, małe, średnie i duże firmy oraz powiązania kooperacyjne (np. klastry) mogą ubiegać się o dofinansowanie tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego. Środki zainwestowane zostaną w aparaturę, sprzęt i technologie niezbędne do prowadzenia prac nad nowymi produktami. Pod koniec miesiąca rozpocznie się konkurs dotyczący eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych oraz innowacyjnych. Co istotne, w tym przypadku dofinansowanie obejmie projekty wykraczające poza obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza (wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu).

Rozwój miast: transport, opieka medyczna, e-usługi

Unijne finansowanie obejmie kompleksowe inwestycje z zakresu transportu publicznego. Chodzi o zakup autobusów niskoemisyjnych, centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, a także wdrożenie systemów do zarządzania ruchem miejskim. Placówki medyczne oraz samorządy mogą natomiast ubiegać się o fundusze na zakup sprzętu medycznego do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Pod koniec miesiąca rozpoczną się kolejne konkursy na projekty, których celem jest świadczenie e-usług dla mieszkańców Mazowsza. Dofinansowanie obejmie projekty z zakresu e-kultury oraz informatyzacji bibliotek. O wsparcie mogą starać się m.in. samorządy, uczelnie, instytucje kultury czy organizacje pozarządowe.

Plany na listopad

Już w listopadzie rozpoczną się kolejne konkursy o unijne dofinansowanie. Środki dostępne będą na projekty z zakresu włączenia społecznego realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, a także rozwój środowiskowych usług społecznych. Fundusze z RPO WM pomogą w walce z chorobami kręgosłupa i otyłością wśród dzieci. Finansowanie obejmie również kształcenie zawodowe dorosłych mieszkańców województwa. Do Warszawy i okolicznych 39 gmin skierowane będą natomiast konkursy na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących informatyzacji administracji, służby zdrowia i instytucji kultury.

 

Wykaz konkursów

Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

E-potencjał Mazowsza

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Jakość życia

 

Gdzie szukać informacji

Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za   ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zapraszamy do kontaktu z  ekspertami z  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zlokalizowanego w siedzibie MJWPU w Warszawie lub jednego z Lokalnych Punktów Informacyjnych w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.