Kontakt

Wydawca

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

tel. 22 542 20 00
fax 22 698 31 44
e-mail: biuletyn@rpowm.eud.turzynska@mazowia.eu
www.funduszedlamazowsza.eu, www.mazowia.eu
Redakcja: Lidia Krawczyk, Marta Gajek, Dorota Turzyńska (MJWPU)

Realizacja
Smartlink Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

tel.: 61 849 90 40
e-mail: biuro@smartlink.pl
www.smartlink.pl
Redakcja: Jerzy Gontarz, Agata Rokita
Webmaster: Milan Szoszkiewicz

Szukasz dofinansowania? Zeskanuj kod QR     kod QR prowadzący do strony z ogłoszeniami naborów