Strefa MJWPU

Proste kroki do pozyskania funduszy

Chciałbyś skorzystać z unijnego dofinansowania, ale nie wiesz od czego zacząć? Odwiedź Strefę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (Strefa MJWPU) na 8. Forum Rozwoju Mazowsza. Zdobędziesz u nas solidną porcję wiedzy.

Przekonasz się, że Ty również możesz stać się beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) i otrzymać dofinansowanie dla swojego pomysłu. Dzięki naszym konsultantom, ekspertom, specjalistom dowiesz się:

  • gdzie znajdziesz harmonogram naborów wniosków obecnie trwających i tych planowanych na nowy rok
  • jakie są zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie: ogólne procedury składania wniosków o dofinansowanie, system MEWA 2.0, kryteria oceny projektów w poszczególnych konkursach czy wskaźniki jakie należy osiągnąć
  • jakie są zasady realizacji i rozliczenia projektu
  • jakie są obowiązki beneficjentów funduszy unijnych.

W naszej strefie dowiesz się jakie są 3 kluczowe etapy realizacji projektu.

  1. Od pomysłu do złożenia wniosku do MJWPU – gdzie możesz szukać informacji na temat możliwości pozyskania funduszy z RPO WM: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE), strona internetowa funduszedlamazowsza.eu, newsletter RPO WM, system Powiadomień o naborach, bezpłatne szkolenia i spotkania informacyjne organizowane przez MJWPU. Dowiesz się również, w jakich działaniach jeszcze w tym roku będą prowadzone nabory wniosków i jak wypełnić wniosek o dofinansowanie w systemie MEWA 2.0 (Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny).
  2. Ocena wniosku – tu poznasz zasady oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosków, jaka jest rola opiekuna projektu z ramienia MJWPU podczas jego realizacji i jakie dokumenty i załączniki musisz przygotować, żeby podpisać umowę o dofinansowanie.
  3. Realizacja projektu – tu poznasz system SL2014, swoje obowiązki informacyjno-promocyjne, które musisz wypełniać w trakcie realizacji projektu, zasadę konkurencyjności i wymogi stawiane przez Prawo zamówień publicznych, a także dowiesz się, na czym polega kontrola projektu w trakcie jego trwania i po zakończeniu oraz jak zachować trwałość projektu.

Dla każdego

Bez względu na to, czy jesteś przedsiębiorcą, naukowcem, samorządowcem, przedstawicielem instytucji kultury czy organizacji pozarządowej, o funduszach europejskich dowiesz się u nas wszystkiego. Oprócz profesjonalistów doskonale znających zasady korzystania z unijnego wsparcia w Strefie MJWPU będziesz mógł porozmawiać z praktykami – beneficjentami, którzy z sukcesem realizują swoje projekty. Nic tak dobrze nie działa jak pozytywny przykład.

Co istotne, nie ograniczamy się do prezentacji wyłącznie RPO WM, ale u nas możesz też zdobyć informacje o krajowych programach operacyjnych.

Będziesz mógł też porozmawiać z ekspertami MJWPU z Wieloosobowego Stanowiska ds. Realizacji Projektów o możliwościach realizacji projektów w partnerstwie z MJWPU finansowanych spoza RPO WM.

W strefie MJWPU możesz wziąć udział w szkoleniach na temat możliwości pozyskania środków przez MŚP oraz jednostki samorządu terytorialnego i jak wypełniać wniosek o dofinansowanie w systemie MEWA 2.0 oraz na temat pomocy publicznej i pomocy de minimis. Natomiast w strefie networkingowej pierwszego dnia Forum, zaraz po jego rozpoczęciu, dowiesz się więcej na temat ogłaszanych obecnie konkursów w takich obszarach, jak badania i rozwój, e-usługi i edukacja.

Strefa MJWPU to także przestrzeń dla partnerów, jednostek organizacyjnych, samorządu województwa mazowieckiego: WUP, MBPR. Eksperci z MBPR będą prezentowali zagadnienia z zakresu rozwoju regionalnego oraz udzielali szczegółowych informacji związanych ze zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Na stoisku dostępny będzie również periodyk naukowy „Mazowsze Studia Regionalne”, wydawany przez MBPR.

Przekonaj się, jak fundusze europejskie zmieniają Mazowsze. Specjaliści z MJWPU będą się dzielić wiedzą i doświadczeniem z każdym zainteresowanym. Skorzystaj i Ty!